Vybíráme hřiště, restauraci i obchod, kam můžete s dětmi


Snažíte se VaÅ¡im dÄ›tem maximálnÄ› vÄ›novat? DopÅ™ejte jim intenzivní prožitky na dÄ›tských hÅ™iÅ¡tích, v bazénech, v kinech, v divadlech, ve sportovních centrech, na kroužcích a pÅ™i konání nejrůznÄ›jších originálních kulturních, zábavních, sportovních a spoleÄenských projekcí. Kde informace o konkrétních možnostech v lokalitách hlavního mÄ›sta naleznete? Do zodpovÄ›zení otázky, kam s dÄ›tmi v Praze, se pusÅ¥te s podporou internetového portálu, jehož obsah Vás může vnitÅ™nÄ› obohatit. BuÄte otevÅ™eni novým příležitostem a novým výzvám!

NavÅ¡tivte informaÄní portál nejen pro rodiny s dÄ›tmi

Kdo si hraje, nezlobí! Užijte si nabídku nejrůznÄ›jších aktivit, pÅ™i nichž si můžete užít spoustu legrace a jeÅ¡tÄ› se ledacos nového nauÄit. Kdy a kde mají pro utváření zápisků do kroniky rodinného života právÄ› Vaší rodiny otevÅ™eno, Vám Å™ekne specializovaný web. Ptáte-li se, kam s dÄ›tmi v Praze může vyrazit celá rodina, jste na správné, ba na té nejlepší a neinformovanÄ›jší adrese. Dozvíte se nejen o centrech s aktivní volnoÄasovou náplní, ale také tÅ™eba o obchodech a restauracích přátelských k návÅ¡tÄ›vníkům nejnižších vÄ›kových kategorií.