Dovolená v Maďarsku


Myslím si, že v dneÅ¡ní dobÄ› každý ÄlovÄ›k moc rád cestuje. Abych se pÅ™iznala, tak bez testování já osobnÄ› bych vůbec nemohla existovat. Cestování mÄ› baví a cestování beru jako takovou formu relaxace. Mnoho lidí právÄ› takhle relaxuje, že jednoduÅ¡e pojede nÄ›kam na dovolenou a je úplnÄ› jedno, jestli tam pojede na jeden den nebo na dva dny anebo tÅ™eba na celý mÄ›síc a nebo na půl roku. Podle mého názoru, když ÄlovÄ›k je nÄ›kde, kde se mu líbí a kde ho to baví, tak je to jedinÄ› dobÅ™e. Mnoho lidí mi tÅ™eba Å™eklo, že nejradÄ›ji cestuj tam, kde je teplo a nebo také kde jsou hory, ale ne kde je sníh, ale tÅ™eba krásné zelené hory, kde jsou pastviny a tak podobnÄ›.

MaÄarsko má krásnou přírodu.

Řeknu vám, že tohle mÄ› také opravdu hodnÄ› baví a líbí se mi to. PrávÄ› na takových pastvinách jsem byla pÅ™ed dvÄ›ma lety a to bylo v MaÄarsku. Opravdu hodnÄ› se mi to líbilo a Å™ekla jsem si, že bych tam chtÄ›la mít nejradÄ›ji chatu. SamozÅ™ejmÄ›, že jsem ihned zaÄala zjiÅ¡Å¥ovat různé informace, jestli bych nikdy tÅ™eba na nÄ›jaké pastvinÄ› nemohla postavit chatu, nÄ›kde kousek ostatního obydlí. MÄ›la jsem to povolené, ale vÅ¡echna povolení by byla tak drahá tak zdlouhavá, že mÄ› úplnÄ› pÅ™eÅ¡la chuÅ¥, abych mÄ›la nÄ›kde nÄ›jakou chatu na nÄ›jakých pastvinách. Ale Å™eknu vám, že každý rok se tam chci vracet. Loni jsem tam bohužel nebyla, ale toto léto toho plánuji, že bych tam byla tÅ™eba na celý týden.

Pastviny se mi moc líbí.

Minule jsem tam byla jenom dva dny a bylo to málo a Å™eknu vám, že i ten vzduch v MaÄarsku voní úplnÄ› jinak. Je to tam úplnÄ› krásné, přírodní. Myslím si, že mnoho lidí by tam chtÄ›lo být, protože podle mého názoru tohle také zrelaxuje ÄlovÄ›ku mysl a také ho dokáže vyléÄit tÅ™eba od různého astmatu. Alespoň tohle jsem slyÅ¡ela, že lidé chodí právÄ› na pastviny, aby se jim vyléÄilo astma a nebo, aby se jim také lépe dýchalo. Myslím si, že neudÄ›láte chybu, když tohle tÅ™eba také vyzkoušíte a udÄ›láte si nÄ›jakou dovolenou do MaÄarska.