Kdo je označován jako věřitel?

Obecně a jednoduše řečeno, věřitel je ten komu dlužíte. Může to být věřitel na základě smlouvy, například u půjčky od bankovní nebo nebankovní společnosti, od rodiny, od známých. Věřitelem může být také společnost, které dlužíte za nedoplatky, například za zprostředkované energie, za telefon. Nebo dlužíte za nezaplacené účty u nájemného bydlení. Taková hodně populární je nezaplacená pokuta od dopravních podniků, která se nakonec může vyšplhat do velkých částek. Věřitelem může být také stát, pokud mu dlužíte za zdravotní pojištění, za nezaplacené daně například z vašeho příjmu. Hromada bankovekTakže věřiteli Fahd mohou být fyzické i právnické osoby, ale i stát. Pokud se dostanete do situace, že poskytnutou půjčku nesplácíte, nebo se opožďujete se splátkami, měli byste s věřitelem začít komunikovat a to neprodleně. Můžete požádat věřitele o odklad splátek, například, když jste se dostali bez svého zavinění do problémů s možností splácení. Může to být ztráta zaměstnání, nemoc, nebo jiná životní situace. Zde byste se měli snažit měsíčně hradit alespoň takovou částku, kterou si můžete v nové situaci dovolit. Pokud nebudete s věřitelem komunikovat a ani neplatit žádnou částku, abyste předešli velkému nárůstu svého dluhu, může vám věřitel zaslat upomínku, která se označuje jako předžalobní upomínka. Prázdné kapsy i kontoPokud nebudete reagovat a nepodniknete žádné kroky, následuje soudní řízení, po jeho ukončení rozsudek, který obsahuje vykonatelnost, kdy máte jako dlužník svůj závazek vůči věřiteli splnit. Pokud tento závazek dobrovolně nesplníte, může věřitel nechat nařídit exekuci, která je výkonem rozhodnutí, kterým je zabaven majetek dlužníka, aby byly uhrazeny jeho dluhy. Exekuce se provádí například srážkami ze mzdy, prodejem movitého i nemovitého majetku, přikázáním pohledávky z vašeho účtu. Po nařízení exekuce je velmi těžké se bránit.