Drsný strýček

Drsný strýček

 V Jižní Koreji je se šikana ve školách dlouhodobě obrovským problémem, a byť zrovna tam učitelé a rodiče (alespoň většinou) autoritu mají, děti se mezi sebou šikanují opravdu hodně. Nejde jen o nadávky a pokřikování (které často trpí děti, které nejsou dost hubené – na štíhlost se tady dbá bohužel přehnaně), ale oběti jsou často páleny cigaretou a bity – ve škole i mimo ni. Vzájemná nevraživost je navíc posílena systémem známkování, které ve školách panuje – je jen omezený počet určité známky. Takže pokud má nějaké dítě třeba osmdesát procent testu správně, může dostat čtyřku, protože na ostatní žáky už se vyčerpaly další známky. U nás by to pro srovnání byla dvojka, protože se hodnotí procenta úspěšnosti a počet určitých známek není omezen.
Silný ochránce
 Rodiče v Jižní Koreji si kvůli šikaně začali najímat „drsné strýčky“. Je to služba, kdy strýček, který působí zastrašujícím dojmem, doprovází dítě do školy a ze školy a varuje tím ostatní děti, že šikanovat doprovázené dítě není dobrý nápad. Existují celkem tři „balíčky služeb“. Dalším typem služby, který skrze strýčky lze objednat, je sběr důkazů – natáčení a focení šikanujících dětí a následné předání autoritám a v závažných případech i úřadům. Posledním (a také nejdražším) typem služby je situace, kdy se strýček vydá za rodiči agresora a pořádně je přede všemi tzv. seřve. Nikdo nechce, aby si o nich ostatní šuškali a ukazovali na ně jako na ty, jejichž syn/dcera šikanuje spolužáky.
 Lidé si tuto službu převážně chválí, chtějí chránit své děti a toto je vcelku dobrý způsob. Problém ale je, že ne všichni si něco takového můžou dovolit.
Starší bratr
 Osobně bych řekla, že služba je to dobrá a užitečná, ale poukazuje na opravdu velký problém – není až taková chyba v dětech, jako spíš v systému, který panuje. Pokud by totiž fungoval systém jiným způsobem a společnost nevyvíjela tak neuvěřitelný tlak na děti, aby byly ve všem lepší a zdatnější než ostatní, pravděpodobně by již „drsných strýčku“ nebylo třeba.

Dnešní společnost

Dnešní společnost

Co si představit pod pojmem společnost? Společnost je nějaká skupina jednotlivců, která je charakterizována společnými zájmy a můžou mít i svoji vlastní kulturu anebo instituce. Většinou si představíme společnost jako celý národ či občany státu.
Lidé, ruce, společný úspěch
Já se budu věnovat společnosti lidí těch mladších, o které se říká, že je špatná, nevychovaná, neslušná atd. Jelikož do této skupiny patřím také tak vám to popíši z pohledu, který vidím já. Musím přiznat, že to že je naše generace špatná je tak částečně pravda. Dnes většinou každý myslí jen sám na sebe, chce pro sebe jen to nejlepší, nejnovější a nejdražší. Nikdo dnes moc nemyslí na to, jak by mohl radikálně pomoci celé společnosti. Velkým problémem podle mě je, že většina dnešních mladých lidí si myslí, že můžou dělat co chtějí, že se jim nic nemůže stát a že je nic nemůže zastavit. Prostě že oni jsou ti jedineční na zemi, co si můžou dělat vše co chtějí. Je to podle mě docela dost velký problém, protože tito lidé jsou zvyklí na to, že jim vše projde a že vše bude jen podle nich. Umíte si představit, že by se u sebe postavili 3 nějací lidé a pořád si stáli jen za svým, cizí názor je nezajímal a pořád by tvrdohlavě prosazovali svoji pravdu. Jak by to asi dopadlo? Jedna možnost je, že by je to přestalo bavit a rozutekli se, další možností je, že by se neskutečně pohádali a skončilo by to nějakým napadením či vraždou. Tato verze je opravdu hrozná, děje se a myslím si, že v tom je ten největší problém.
Státní společnost, státy, mapa
Všechno ale vzniklo úplně banálně. Rodiče nebyli dostatečně přísní na to, aby svou ratolest vychovali. Tím pádem jsou jejich ratolesti zvyklí, že si to mohou na rodiče dovolit, protože ty jim to tolerovali a pak to zkoušejí na každého, a hlavně v tom trendu pokračují dále protože jakou výchovu viděli u svých rodičů, tak úplně stejnou budou praktikovat na své děti a ty zase na své. Jsem zvědav, jak to bude vypadat za několik let a jestli se tento trend změní anebo to bude pořád stejné. Jisté však je, že kdyby dnešní generaci viděl někdo z našich dalekých předchůdců byl by v obrovském šoku.