Laserová hra je důvodem, proč se bavit v jakémkoliv věku


Říkáte o sobÄ›, že jste typ ÄlovÄ›ka, který se nikdy nepÅ™estane bavit a vyhledávat adrenalin, který pÅ™ispívá k vaší dobré náladÄ›? V takovém případÄ› jistÄ› neodmítnete příležitost zúÄastnit se jakékoliv akce a hry, která vám pÅ™ijde pod ruku. Jestli vám ovÅ¡em doÅ¡li nápady, zveme vás na novodobou hru, která se těší velkému zájmu i proto, že nemá limity.

Laser game se můžete zúÄastnit – aÅ¥ už jste staří nebo mladí a nepotÅ™ebujete u ní projevit ani speciální dovednosti a praxi. Jediné, co budete bÄ›hem hry s laserovou zbraní potÅ™ebovat je postarat se o to, abyste si ji užili od zaÄátku do konce se vÅ¡emi, kteří se rozhodnou do Lazerfun zavítat s vámi.

lasergame_aztec04

CO JE TO LASER GAME?

Tento typ hry se do podvÄ›domí lidí dostal sice už dávno, ale u nás nebyl zdaleka tak populární jako v jiných zemích. To je ale už minulostí, protože laserová aréna, ve které si můžete zahrát tuto akÄní hru na vás Äeká i v Praze. Abyste se do hry mohli pustit, dostanete speciální vestu, která zaznamená zásahy od vaÅ¡ich soupeřů. Pokud vám svÄ›telné body zhasnou, hra pro vás konÄí. Ale to jeÅ¡tÄ› neznamená, že se do ní nemůžete opÄ›t vrátit, protože nabídka 11 her zahrnuje i nÄ›kolik takových, které vám „život“ dovedou vrátit.

Pistole, ze které budete střílet vám ani nikomu dalšímu nezpůsobí zranÄ›ní, protože z ní vycházejí pouze paprsky laseru. NepÅ™emýšlejte tedy dlouho nad tím, zda je tato hra „to pravé oÅ™echové“ i pro vás. PÅ™ijÄte se o tom pÅ™esvÄ›dÄit na vlastní kůži v Aztécké arénÄ› nebo v Labyrintu.

labyrint (52)

ARÉNY – TAM, KDE TO CELÉ ZAČNE

Aztécká aréna vám nabídne kromÄ› vnitÅ™ních prostorů i venkovní prostÅ™edí, kde můžete využít vaÅ¡eho smyslu pro nenápadnost a schovat se v pÅ™edem pÅ™ipravených úkrytech. Pokud sestavíte menší skupinu hráÄů, je tato volba pro vás tou nejlepší, kde si hru s vaÅ¡imi milovanými dokonale užijete.

Labyrint naopak otevÅ™e dveÅ™e vÄ›tším skupinám hráÄů a nabídne vám prostÅ™edí pouze s neonovým osvÄ›tlením. VzruÅ¡ující na tomto bludiÅ¡ti je to, že budete muset být pořád v pohybu, protože ani v labyrintu se neschováte pÅ™ed soupeÅ™i, kteří po vás budou střílet.

Bavte se v každém věku a v případě, že nemáte žádný typ na program, neváhejte zamířit na laser game, kde se o zábavu pro vás postaráme.