Jak vypočítat čistou mzdu

Pokud někdo doposud nemá jasno ve všech pojmech, týkajících se výplaty, mohly by mu objasnění poskytnout následující řádky.

Čistou mzdou se rozumí to, co pracovníci – ať už dělnických profesí či technicko-hospodářští pracovníci – přinesou domů jako odměnu za svou práci.

A jak se čistá mzda vypočítává? Ze mzdy hrubé, do konce roku 2020 se vypočítávala ze superhrubé mzdy. Ta však byla prozatím zrušena, proto se jí v tomto článku nebudeme zabývat.

euro-427531_1280

Hrubá mzda – tu má obvykle zaměstnanec sjednanou v pracovní smlouvě, kterou s ním zaměstnavatel uzavřel. Pracovníci ve státním sektoru jsou finančně ohodnoceni podle tarifních „tabulek“, v soukromé sféře záleží obvykle na dohodě obou stran.

Daň z příjmu fyzických osob ze zaměstnanecké činnosti – zaměstnanci odvádí finančnímu úřadu daň ve výši 15 % svého příjmu. Na většinu z nich se však vztahují některé z mnoha slev na dani. Po ukončení roku mohou pracovníci žádat o vyúčtování daně.

  • Slevy na poplatníka – roční sleva na dani na poplatníka pro rok 2021 činí 27840 korun, což je měsíčně 2320 Kč. Pro rok 2022 bude tato sleva ve výši 30840 Kč.

  • Sleva na vyživovaného manžela – jestliže druhý z manželů má roční příjem nižší než 60 tisíc korun, může pracovník uplatnit tuto slevu ve stejné výši jako na sebe.

  • Sleva na studenta – když pracovník ještě studuje, má nárok na slevu na dani z příjmu ve výši 335 Kč měsíčně, a to tehdy, jestliže podepsal u zaměstnavatele Prohlášení k dani.

  • Sleva na děti – tato sleva neboli daňový bonus je odstupňována podle počtu potomků a také podle toho, zda je dítě držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P.

  • Zaplacené úroky hypotéky (pokud doloží jejich úhradu) si může pracovník rovněž nechat odečíst od základu daně.

money-3536346_1280

Odvody záloh na sociální a zdravotní pojištění odvádí zaměstnanci přibližně v 1/3 jejich skutečné výše – zbytek za ně odvádí zaměstnavatel.

Dalšími srážkami ze mzdy může být výživné nebo třeba splátky půjček. Po zohlednění daňových slev a sražení povinných záloh SP a ZP a dalších splátek, zbude určitá suma, která je zaměstnanci vyplacena nebo odeslána na účet. A to je právě čistá mzda.