Služby

Nemusí to být právě náš případ, ale určitě se shodneme všichni v tom, že pečovat o lidi s postižením nebo o lidi v seniorském věku, je rozhodně velice náročné. Síť záchytných služeb přitom rozhodně není dostačující. Domovů pro seniory nebo domovů pro osoby se zdravotním postižením je zoufale málo. Nemluvě o tom, že mnozí lidé nemají to svědomí, aby své nejbližší dali do nějakého pobytového zařízení.  Samozřejmě, že není často možné situaci zvládat vlastními silami. Od tohoto jsou tady sociální služby. Kromě pečovatelských služeb je to například stacionář. Stacionáře jsou určeny pro seniory i lidi se zdravotním (nejčastěji mentálním či kombinovaným) postižením. Jsou buď denní, nebo týdenní.
barevné tužky 

Hrazená služba

Jedná se o hrazenou službu, která není úplně nejlevnější. Nicméně umožňuje pečujícím, aby mohli docházet i nadále do zaměstnání a zůstala zachována i kvalita jejich života. Možná jste se setkali s nesprávným termínem „školka pro seniory“ tak to je přesně ten typ, ale přesnější termín je určitě domovinka. Některá zařízení nabízejí dokonce i svoz klientů.
Co se týče úhrad, uživatel si je platí z příspěvku na péči, který je pro podobné účely určený.
 
Denní stacionář
Denní stacionář nabízí služby od pondělka do pátku od rána 8.00 do odpoledních hodin. Součástí jsou služby přímé péče, různé aktivizační služby, stacionář má zajišťovat také stravu a pitný režim. Stacionář připomíná trochu vzdělávací zařízení i sociálně terapeutické dílny dohromady.
 stavba z pastelek
Týdenní stacionář
Týdenní stacionáře jsou v poslední době méně obvyklé. Nabízejí své služby od nedělního večera do pátečního odpoledne. Součástí jsou také služby přímé péče, aktivizační služby a samozřejmě zajištění jídla a pitného režimu. Představuje řešení pro ty pečující, kteří pracují například ve směnách. Jsou schopni zajišťovat péči a věnovat se práci.